Tantra

Praktiskā pieredze

Pirmie pozitīvie efekti sekmīgi uzsākot erotisko Tantru: Praktiskā pieredze

Pareizi praktizējot erotiskās tantras metodes, neticami spēcīgi pieaug uztveres jutīgums. Apkārtējās pasaules realitāte tiek uztverta daudz augstākā līmenī – ievērojami spēcīgāk un nesalīdzināmi smalkāk, turklāt atklājas tās daudzslāņainība. Ārējie apkārtnes objekti zaudē savu sākotnējo viengabalainību un noteiktību, tie atrodas pastāvīgā kustībā un harmoniskā ritmā mijiedarbojas cits ar citu. Katra vissīkākā apkārtējās pasaules detaļa atklājas kā Visuma miniatūra. Salīdzinot ar iepriekšējo izpratni, ievērojami izmainās atsevišķu apkārtnes detaļu nozīme. Apziņā pamazām izveidojas jauni, kvalitatīvi dziļāki uztveres līmeņi: paātrinās laiks, paplašinās telpa, elastīgāka kļūst cēloņu – seku saistība.

Atmostas kvalitatīvi jauna estētiskā uztvere: visa apkārtējā pasaule kļūst brīnišķīgi skaista! Visaptverošās garīgās substances skaistums atklājas pat tā saucamajās "neglītajās" lietās un parādībās. Pamazām attīstās neaprakstāma iekšējās brīvības sajūta un beznosacījuma ekstātiska svētlaime, vienlaicīgi pakāpeniski atmostas intuīcija ("sestā sajūta"). Līdz ar to izveidojas dziļš, no ārējās iedarbības pilnīgi neatkarīgs, garīgi atbrīvots mentālais stāvoklis.

Jaunās uztveres rezultātā līdz pat izzušanai "izšķīst" cilvēka apziņas zemākais "ego", un pirmatnējo atsvešinātības sajūtu nomaina ekstātiska pilnīgas saplūšanas sajūta ar Kosmisko Harmoniju, kas līdzinās ūdens piliena saplūšanai ar bezgalīgu okeānu, vienlaicīgi gan pilnīgi iekļaujoties, gan saglabājot savu individualitāti. "Subjektīvā" un "objektīvā" realitāte šajā stāvoklī atklājas kā viena un tā paša fenomena savstarpēji papildinošas polaritātes. Visas parādības, līdz tam kas parasti izsauca baiļu un briesmu sajūtu, tagad tiek uztvertas kā pilnīgi drošas.

Spontāna "atvērta introspekcija" kļūst ikdienišķa, lai atrastu Garu, vairs nav nepieciešams iegremdēties iekšējā pasaulē un norobežoties no apkārtējās pasaules. Atklājas, ka viss, kas atrodas mūsos un ārpus mums, ir Gars. Cilvēks apzinās subtīlo erotisko dinamiku, kas norisinās starp "iekšējo" un "ārējo" pasauli. Nostiprinās garīgā atbrīvotība un neatkarība no relatīvajiem sociālajiem nosacījumiem, atklājas to nenozīmīgums. Atmostas pasaules vienotības apziņa, izpratne par pretējo aspektu mijiedarbību, identitāti un savstarpējo papildināšanos. Tiek sasniegta visas Realitātes universālā kompleksa izpratne. Bez pūlēm tiek sasniegta pastāvīga klātbūtnes apziņa.

Pasaule mums top par noslēpumaini ekstātisku erotisko spēli, kas vienlaicīgi sniedz visaptverošu prieku, kas rodas pats no sevis, dziļu harmoniju un atklājas kā aizraujošs noslēpums: visa realitātes aina parādās kā dzīva horeogrāfija, visa eksistence kļūst par dievišķu brīnumu, kurā pilnvērtīgi iekļaujas viss, ko agrāk uzskatījām par nesvarīgu, nenozīmīgu, bālu un ikdienišķu. Vienlaicīgi attīstās empātijas izjūta, kas ļauj mums, sasprindzinot apziņu, pat atrodoties lielā attālumā vienam no otra, sajust mūsu partnera vai citu cilvēku stāvokli ar visu iekšējo emociju un sajūtu bagātību, tāpat kā mēs sajustu paši sevi.

Pateicoties izsmalcinātu erotisko ekstāžu pārdzīvojumam, saasinās iekšējā redze un kļūst iespējams izšķirt apbrīnojami smalkas iekšējās un ārējās pasaules nianses, it kā mēs uz visu skatītos caur mikroskopu. Pieaug arī garšas uztvere. Viens no tantrisko mīlas spēļu aizraujošākajiem aspektiem ir ārkārtīgi smalkā smaržu izjūta: tantras māceklis atklāj, ka gaiss, ko viņš ieelpo satur tūkstošiem smaržu nianšu, un viņa nāsīs atklājas visa smaržu ekstātiskā bagātība.

Katrs dziļi juteklisks pieskāriens piesātinās ar noslēpumainu subtīlo enerģiju un vienlaicīgi rada fluīdu plūsmas sajūtu. Viens maigs pieskāriens pāraug simtos bioenerģijas sprādzienu, kas sniedz izsmalcinātu pulsējošu saldkaisles baudu, kura no pieskaršanās vietas lēni izplatās pa visu ķermeni līdz smadzenēm, kur ugunīgā ekstāzē eksplodē tūkstošiem gaismas punktu, radot maigu svētlaimes stāvoklī.

Tantriskās mīlēšanās veids dabiski atbrīvo un transformē milzīgu erotiskās enerģijas daudzumu, vienlaicīgi izsmalcinot apziņu un pārceļot to jaunā, augstākā līmenī. Parasts cilvēks, lai arī cik viņš būtu apveltīts no seksuālā viedokļa, un cik intensīvu un piepildītu seksuālo dzīvi viņš dzīvotu, pat aptuveni nespēj iedomāties, kādu erotisko stāvokļu intensitāti un dziļumu iespējams sasniegt pareizi praktizējot erotisko Tantra Jogu. Jebkuram inteliģentam cilvēkam kļūst saprotams, ka erotiskā Tantra Joga ir augstākā mīlestības forma starp pretējiem dzimumiem, un pret dzīvi kopumā. Erotiskā Tantra ir visstiprākais afrodiazaks un visiedarbīgākais paņēmiens, lai attīstītu apslēptās prāta psihiski mentālās spējas un apziņu.

Tantriskā Zinātne vienmēr ir bijusi un joprojām ir intensīvas pētniecības objekts, kas pieejams vienīgi nedaudziem garīgajiem meklētājiem, kas pārsnieguši zemāko pieeju fiziskajai mīlestībai un cilvēciskajām attiecībām, un kuri spēj cauri stingrajiem morāles noteikumiem un reliģiskajām viltus dogmām saskatīt patiesību.


Kas ir erotiskā tantra?

Tantra – ir ļoti sena garīgā disciplīna. Vārds Tantra (no "tan" – izstiept un "tra" – izglābt) bieži tiek tulkots kā ķermeņa un prāta pastiepšana vai apvienošana. Tantra ir nosaukums ne vien filozofiskai doktrīnai, bet arī zināmai garīgo tekstu kategorijai (TANTRAS), kas pieder pie šīs doktrīnas. Mūsdienu rietumos lielākā daļa tā saukto Tantrisko skolu balstās uz stipri virspusējām zināšanām par oriģinālo Tantru.

Patiesībā Tantras tradīcija ir daudz plašāka, nekā tiek pieņemts rietumos. Tantrai ir divas pamatpieejas: kreisās rokas Tantra un labās rokas Tantra. Vienīgi kreisās rokas Tantra ir saistīta ar erotismu. Tā aizņem tikai 5% no visas tradīcijas, pārējos 95% aizņem Joga, meditācija un daudzas citas garīgās disciplīnas. Ar klasiskās jogas vingrnājumiem, kas ietver ķermeņa pozas (ASANAS) un vingrinājumus enerģijas kontrolei, tantrists atver savus enerģētiskos kanālus un visas septiņas čakras, kuras ir enerģijas un apziņas centri.

Dzimumdzīve kā garīgās transformācijas instruments

Tantra apvieno ķermeni un prātu, prieku un garīgumu. Laikā, kad daudzas garīgās tradīcijas cenšas izvairīties no seksualitātes tēmas un pat pauž uzskatu, ka seksualitāte ir kaut kas netīrs un kaitīgs, Tantra prot izmantot šo instrumentu cilvēka garīgajai izaugsmei. Kontrolējot enerģijas kļūst iespējams izmantot seksuālo enerģiju, kas izdalās dzimumakta laikā, un to izmantot dažādu garīgo spēju attīstīšanai. Dzimumaktā gūtā bauda kļūst par apziņas pamatu, turklāt seksualitāti uztver kā ģenerātoru, kas baro ar savu enerģiju tantras praktizētāja enerģijas augstākos līmeņus. Līdzīgi kā Dao tradīcija, arī Tantra uzskata, ka jāizvairās no sprādzienveida orgasma, kas enerģiju novada sev līdz uz leju (vīrieša gadījumā sprādzienveida orgasms nozīmē ejakulāciju, sēklas noplūdi). Tā vietā Tantrā orgasms ir nesalīdzināmi spēcīgāks un dzimumenerģija tiek pārvirzīta uz cilvēka augstākajiem līmeņiem. Līdz ar to netiek zaudēta enerģija, un mīlnieki spēj ilgstoši, pat līdz vairākām stundām, paildzināt dzimumaktu. Pateicoties enerģijas kontrolei, uz augstākajiem apziņas līmeņiem tiek aizvadīta milzīga enerģija, kā rezultātā atveras nepieredzēts apziņas dziļums. Pamazām šāda prakse kļūst par īstu piedzīvojumu, kas atklāj mums jaunas apziņas iespējas un atļauj pārdzīvot neaprakstāmi bagātu pieredzi. Erotiskajā Tantrā ārkārtīgi svarīga ir koncentrēšanās uz mīlestību, nevis uz seksu. Sekss ir vienīgi dzinējspēks, kas uz augstāku līmeni bez mīlestības nespēj pacelties. Tantra nav iespējama bez dziļas mīlestības. Šādi nodarbojoties ar mīlestību, mīlētāju savstarpējās jūtas ievērojami pastiprinās, un tas piešķir attiecībām neparasti lielu dziļumu. Vairums cilvēku mīlestību uztver stipri nosacīti, saprotot ar to "ja tu darīsi to, ko es gribu, tad es tevi mīlēšu". Taču mēs šeit runājam par beznosacījumu mīlestību, kas ir bezgalīgi pārpilna, dziļi pārveidojoša, garīguma apdvesta, pašaizliedzīga un otru dievinoša.

Šakti un Šiva – dievišķais pāris

Šakti un Šiva Tantriskajā mācībā, līdzīgi kā Iņ un Jaņ Dao tradīcijā, ir universālā sievišķības un universālā vīrišķības izpausme. Vīrietis sievietē cenšas saskatīt Šakti, bet sieviete vīrietī cenšas saskatīt Šivu. Tas nozīmē spēju savā iemīļotajā saskatīt dievišķo. Iemīlēšanās sākumā tas izdodas samērā viegli, taču ar laiku parasti cilvēki par to aizmirst. Saskatīt savā iemīļotajā augstāko dievišķo aspektu nozīmē nodarboties ar mīlestību ne vien fiziskā ķermeņa, bet arī dvēseles līmenī. Saskarsme dvēseles līmenī mīlētājos spontāni izraisa beznosacījumu mīlestības jūtas. Tas ļauj mīlas pārim sasniegt ļoti augstu vibrāciju līmenī, kas ved uz brīnumaini plašu apziņas izaugsmi. Šādā beznosacījumu mīlestības līmenī neeksistē nekādas negatīvas emocijas.

Pagātnē paliek tādas emocijas kā vēlēšanās valdīt pār otru cilvēku, greizsirdība, naids un depresija. Nodarbošanās ar fizisko mīlestību pārvēršas pa ekstātisku meditāciju, kas ved ceļojumā uz prieku un svētlaimi. Tas var izklausītes pārspīlēti, tomēr patiesībā nemaz tā nav. Vēl vairāk, par to katrs pats var pārliecināties, ja vien vēlās mērķtiecīgi pielikt pūles. Mīlas pāris sevi sajūt kā dievu un dievieti, kas nodarbojas ar mīlestību. Tāds ir arī Tantras uzskats par katra cilvēka patieso iekšējo dabu. Tikai diemžēl mēs parasti to ignorējam.

Augstākajā līmenī Tantras prakstizētāji spēj pārdzīvot pilnīgas saplūsmes un vienotības stāvokli, kad mīlstības akta laikā pilnībā izzūd jebkura atdalītība un kopīgi tiek sasniegti augstākie apziņas līmeņi. Tā ir pilnīgākā Šivas un Šakti saplūsme. Erotiskā Tantra nesarežģī mīlestību un seksualitāti, gluži otrādi – tantriskās mīlas laikā un pēc tās spēcīgākās jūtas ir dabiskums un vienkāršība. Beigu beigās tā mēs atklājam noslēpumaino spēku, kas liek vīrietim un sievietei vienam otru mīlēt, un virza uz fizisko mīlestību.

Senā Tantra: mūsdienu problēmu risinājums

Mūsdienu sabiedrība ir ļoti prasīga, vairumam cilvēku ir darbs, ģimene un daudz citu pienākumu. Lielākajai daļai cilvēku ir aktīva dzimumdzīve. Neprasot nopietnas izmaiņas dzīvesveidā, Tantra piedāvā ceļu uz fizisku, emocionālu, mentālu un garīgu attīstību. Prakstiski lielākā daļa no tā, ko vairums cilvēku jau dara, pateicoties Tantriskajai pieejai, var kļūt par ceļu uz pašattīstību, vienlaicīgi palielinot prieku un baudu.

Daudzi cilvēki cieš no stresa, izdegšanas, ziemas depresijas vai alerģijas. Tantra lieliski un ātri atvieglo šos slimīgos stāvokļus. Arī tādas mūsdienu sabiedrības problēmas kā impotence, hormonālais disbalanss vai slikta gremošana, ar laiku var tikt sekmīgi pārvarētas. Laba veselība ir kā dārgakmens, ko stipri jāsargā. Pateicoties Tantras sistēmā iekļautajām specifiskajām Jogas metodēm, ievērojami pieaug ķermeņa vitālais spēks un visu līmeņu enerģija. Bez tam tantriskie erotiskie paņēmieni dod spēcīgu visa organisma atjaunošanas efektu un izsmalcina prātu.

Dziļāka Šivas un Šakti aspektu izpratne daudziem palīdz labāk izprast savu identitāti vīrieša vai sievietes lomā un atrast savu vietu dzīvē. Sievišķības izpausmes īpaši ziemeļvalstīs tiek uztvertas negatīvi. Sievieti, kas apveltīta ar sievišķību, īpaši citas sievietes, nesaudzīgi raksturo kā dumju vai "lētu". Taču nereti arī vīriešiem savas vīrišķības izpausme sagādā problēmas. Tantra apzināti pastiprina un izmanto vīrieša un sievietes polaritāti. Līdzīgi kā elektrībā vai magnētismā, jo lielāka polaritāte, jo lielāka enerģija apvieno pāri. Intensīva dzimumdzīve šo enerģiju pastiprina un uztur, tā nepieļaujot mīlestībā ienākt pelēcībai un garlaicīgumam. Tantra atbalsta ilgstošas pāru attiecības, jo tās ļauj praktizētājiem izkopt tehniku un sasniegt nozīmīgus rezultātus. Tavs partneris vienmēr kalpos tev par iedvesmas avotu, un līdz ar to jūsu savstarpējās attiecības dos bagātīgu pieredzi visā dzīves garumā.

Tantra - Īss ievads

Rietumos Tantra ir pazīstama, tomēr maz ir cilvēku, kas to saprot un pareizi praktizē. Diemžēl ļoti nedaudziem ir pieejama patiesa informācija par Tantru. Vairums Rietumu skolu Tantru praktizē ļoti virspusīgi. Informācija, ko sniedz šādas skolas, bieži ir visai tāla no īstās Tantras zinātnes, vai arī ir fragmentāra un nepilnīga.

Tantra – ir ezotēriski mistiska zinātne, kas pēta Visumu, sākot ar cilvēciskajām būtnēm: mūsu domām, emocijām, fizisko ķermeni; turpinot ar dabas cikliskumu, mūzikas harmoniju un vibrācijām, nonākot līdz zvaigžņu dinamikai un Visumam.

Vārds Tantra sanskritā nozīmē "audums", "pamats". Tantriskajā skatījumā visu fiziskais un mentālais Visums tiek uztverts kā audums, kura daļas apvieno Veselumu, savukārt Veselums atspoguļojas visās tā daļās. Īsts tantrists līdzinās dievišķam muzikantam, kurš spēj gudri spēlēt savas dvēseles un visa Visuma "tūkstoš stīgu instrumentu".

Veselā atspoguļošanās princips

Tantras metafizikas pamatā ir daži fundamentāli principi. Pirmo principu ļoti precīzi izsaka indiešu paruna: "Tas, kas ir šeit (cilvēka mikrokosmosā), ir arī visur (visā Makrokosmosā); tas, kas nav šeit, nav arī nekur (Makrokosmosā)." (Kularnava Tantra)

Šī paruna norāda uz fundamentālo Visuma atspoguļošanās principu mūsos un mūsu atspoguļošanos Visumā. Līdzīgi tam, kā cilvēks guļ, pamostas un pēc tam atkal guļ, dabā nomainās diena un nakts. Līdzīgi kā cilvēkiem piemīt pretējo dzimumu pievilkšanās starp vīriešiem un sievietēm, tāpat Visuma līmenī šāda pievilkšanās notiek starp magnētiskajiem un elektriskajiem poliem.

Cilvēka būtnē ir viss. Cilvēkam nevajag meklēt ko jaunu, viss ir viņā pašā, tikai jāatmodina tie aspekti, kurus viņš vēlas. Visbeidzot, garīgā izaugsme – ir uzplaukums visam, kas mūsos atrodas latentā formā. Tas drīzāk ir apzināšanās, nevis veidošanās process. Mēs jau esam viss, uz ko mēs tiecamies.

Vienotības nevis duālisma princips

Šo principu Lama Anagarika Govinda apraksta šādi: "Labais un ļaunais, svētais un laicīgais, jūtīgums un garīgums, materiālais un trancendentais, Samsara un Nirvana – nav pilnīgi pretstati, bet gan vienas un tās pašas realitātes divas puses."

Šis Tantras princips atšķiras no lielākā vairuma garīgo ceļu, kuri nodala svēto un laicīgo, mīlestību un kaislību, garīgo un materiālo. Tantra nojauc robežas starp slikto un labo. Tantra savieno "to, kas ir" ar "to, kam jābūt" un apliecina vispārējo nesaraujamo gara (apziņas) klātbūtni matērijā, prāta klātbūtni ķermenī, bezgalīgā klātbūtni ierobežotajā, un mūžīgās dzīvības klātbūtni "laicīgajā".

Pamatojoties uz šo vienotības likumu, Tantra tiecas par instrumentu garīgajai attīstībai izmantot katru cilvēka dzīves daļu. Tā nenoliedz ķermeņa pamatprocesus, tādus kā, piemēram, miegs, ēšana, dabiskās vajadzības un seksualitāte. Grāmatas "Tibetas tantriskais misticisms" autors Džons Blofilds apgalvo: "Katrs ķermeņa process, katra vēlme, neskatoties uz to, ka tiek uzskatīta par zemu, nes sevī sakrālo dzirksti, kuru Tantra tiecas atpazīt un izcelt."

Deja uz naža asmens

Klasiskajā Jogā, līdzīgi kā lielākajā daļā reliģiju un garīgo prakšu, ļaunais un labais tiek precīzi nodalīts. Šo garīgo mācību adepti skaidri zina, ko drīkst un no kā jāizvairās.

Tantra uzskata, ka visai enerģijai ir dievišķs pirmsākums. Nepastāv kaut kāda fundamentāla ļaunuma enerģija. Nav noteiktas robežas starp ļauno un labo.

Tantrists savai garīgajai attīstībai izmanto pat tādus aspektus, kas parastu cilvēku novestu pie garīgas degradācijas. Tantrists nenovēršas un nenoliedz nevienu enerģiju: nevienu vēlmi vai stāvokli, tomēr nepriecājas par bezpalīdzību tajos. Viņš sublimē zemākos aspektus un tādā veidā atklāj tajos apslēpta skaidro un dievišķo būtību.

Klasisko garīgo ceļu un reliģiju adepti ļoti bieži apkaro savas zemākās vēlmes un stāvokļus, un cenšas no tiem atsvabināties. Līdz ar to viņi attīsta zināma veida sastingumu. Tantrists, gluži pretēji, tiecas pēc brīvības, viņš visus savus pārdzīvojumus pieņem, ļaujot tiem vienlaicīgi izpausties un sublimēties. Ļoti bieži tantrists ar savu uzvedību neatšķiras no parasta cilvēka, kurš ļaujas savām intensīvajām emocijām un vēlmēm. Sublimācijas process apkārtējiem nav acīmredzams. Pašā spēcīgo pārdzīvojumu kulminācijā sublimācija prasa ļoti labu kontroli. Ja kontrole ir nepietiekama, kaislību spēki ierauj un iznīcina mācekli, kam seko viņa garīgais noriets.

Līdz ar to, Tantras prakse līdzinās dejai uz naža asmens: viena neveikla kustība var novest pie kritiena. Tāpēc pirmais vissvarīgākais solis Tantras praksē – apgūt un attīstīt kontroli. Lai paaugstinātu apziņas līmeni, tantrists, kurš pārvalda kontroli, spēj sublimēt jebkurus intensīvus pārdzīvojumus.

Daudzas Rietumu tantriskās skolas, lai gan atzīst brīvības ideju un savu pārdzīvojumu pieņemšanu, tomēr ignorē kontroles nepieciešamību.

Šiva un Šakti

Visa Radība ir divu dievišķo aspektu rezultāts. Pirmais ir Šivas aspekts, vīrišķais aspekts, kas iemieso Apziņu, Radīšanas sēklu, Liecinieka aspektu un Kontroli; un Šakti, sievišķais aspekts, iemieso Enerģiju, Radību tapšanas stāvoklī, pašu Visuma būtību. Šie divi pamataspekti polarizējas un papildina viens otru.

Katrā subjektā atklājas abi aspekti. Šiva ir apziņa. Šakti ir visu cilvēka dvēseles enerģiju kopums. Tā izpaužas dzīvības enerģijā, kura nodrošina fiziskā ķermeņa dzīvību. Šakti baro emocijas, domas un visus dinamiskos procesus. Kad Šiva un Šakti polarizējas harmoniski, Šiva kontrolē Šakti. Tas nozīmē, ka apziņa vada enerģijas un virza tās pareizajā gultnē. Tādā gadījumā cilvēks uzplaukst un harmoniski attīstās. Gadījumā, ja dominē Šakti, trūkst kontroles, un enerģijas un pats cilvēks darbojas haotiski. Visbiežāk tas noved pie stagnācijas un garīgā panīkuma. Ja enerģijas pietrūkst, cilvēks pasīvi stagnē, līdz ar to garīgā attīstība praktiski ir neiespējama. Tantriskajā tradīcijā to raksturo paruna: "Šiva bez Šakti ir tikai līķis; Šakti bez Šivas – nevaldāms, iznīcinošs, akls spēks." Garīgie ceļi vairumā gadījumu izvairās no spēcīgiem zemākajiem pārdzīvojumiem un vēlmēm, jo uzskata tos par kaitīgiem. Taču šādā veidā tie noraida lielu daļu no cilvēka dabas. Līdz ar to šiem garīgajiem ceļiem pietrūkst Šakti transformējošās enerģijas.

Īsta tantrista uzdevums ir tā saucamā "deja uz naža asmens", kas nozīmē spēju saglabāt dinamisku līdzsvaru starp brīvajām enerģijām un kontroli pār tām. Tantra ir izteikti praktiska, tradicionāla garīgā zinātne, kas sāk ar Visuma metafiziskajiem likumiem un uz to bāzes formulē prakstiskus, efektīvus principus, kas attīsta cilvēku, sākot no fiziskā ķermeņa līdz dvēseles dzīlēm.

Atsevišķos tantriskajos tekstos minētas trīs dažādas garīgās tantriskās pieejas:

1. KAULA ceļš – ietver metodes un rituālus, kuros pieaug un pārveidojas seksuālais potenciāls, tā rezultējošā enerģija sublimējas un atmodina Kundalīni enerģiju, ko simboliski sauc par "čūskas enerģiju". Milzīgā enerģija "atmostas" un "paaugstinās", paceļoties gar mugurkaulu, tā izraisot praktizētājam visaptverošu garīgo transformāciju.

2. MIŠRA ceļš – apkopo dažādas tantriskās tehnikas (ārējās un iekšējās), kuru mērķis ir atmodināt un pacelt Kundalīni enerģiju līdz krūšu zonai, līdz mistiskajam sirds mājoklim (ANAHATA ČAKRA).

Pirmie divi ceļi pieder pie Kreisās Rokas Tantras (VAMA MARGA).

3. SAMAJA ceļš – pieder pie Labās Rokas Tantras (DAKŠINA MARGA). Šim ceļam nav ārēju tantrisko rituālu, un sievišķo un vīrišķo aspektu mijiedarbību rada iekšēji simboliski procesi meditāciju un askēzes veidā. To mērķis ir sublimēt Kundalīni enerģiju galvas zonā (SAHASRARA līmenī).

Back to top