Praktiskā pieredze

Praktiskā pieredze

Pirmie pozitīvie efekti sekmīgi uzsākot erotisko Tantru: Praktiskā pieredze

Pareizi praktizējot erotiskās tantras metodes, neticami spēcīgi pieaug uztveres jutīgums. Apkārtējās pasaules realitāte tiek uztverta daudz augstākā līmenī – ievērojami spēcīgāk un nesalīdzināmi smalkāk, turklāt atklājas tās daudzslāņainība. Ārējie apkārtnes objekti zaudē savu sākotnējo viengabalainību un noteiktību, tie atrodas pastāvīgā kustībā un harmoniskā ritmā mijiedarbojas cits ar citu. Katra vissīkākā apkārtējās pasaules detaļa atklājas kā Visuma miniatūra. Salīdzinot ar iepriekšējo izpratni, ievērojami izmainās atsevišķu apkārtnes detaļu nozīme. Apziņā pamazām izveidojas jauni, kvalitatīvi dziļāki uztveres līmeņi: paātrinās laiks, paplašinās telpa, elastīgāka kļūst cēloņu – seku saistība.

Atmostas kvalitatīvi jauna estētiskā uztvere: visa apkārtējā pasaule kļūst brīnišķīgi skaista! Visaptverošās garīgās substances skaistums atklājas pat tā saucamajās "neglītajās" lietās un parādībās. Pamazām attīstās neaprakstāma iekšējās brīvības sajūta un beznosacījuma ekstātiska svētlaime, vienlaicīgi pakāpeniski atmostas intuīcija ("sestā sajūta"). Līdz ar to izveidojas dziļš, no ārējās iedarbības pilnīgi neatkarīgs, garīgi atbrīvots mentālais stāvoklis.

Jaunās uztveres rezultātā līdz pat izzušanai "izšķīst" cilvēka apziņas zemākais "ego", un pirmatnējo atsvešinātības sajūtu nomaina ekstātiska pilnīgas saplūšanas sajūta ar Kosmisko Harmoniju, kas līdzinās ūdens piliena saplūšanai ar bezgalīgu okeānu, vienlaicīgi gan pilnīgi iekļaujoties, gan saglabājot savu individualitāti. "Subjektīvā" un "objektīvā" realitāte šajā stāvoklī atklājas kā viena un tā paša fenomena savstarpēji papildinošas polaritātes. Visas parādības, līdz tam kas parasti izsauca baiļu un briesmu sajūtu, tagad tiek uztvertas kā pilnīgi drošas.

Spontāna "atvērta introspekcija" kļūst ikdienišķa, lai atrastu Garu, vairs nav nepieciešams iegremdēties iekšējā pasaulē un norobežoties no apkārtējās pasaules. Atklājas, ka viss, kas atrodas mūsos un ārpus mums, ir Gars. Cilvēks apzinās subtīlo erotisko dinamiku, kas norisinās starp "iekšējo" un "ārējo" pasauli. Nostiprinās garīgā atbrīvotība un neatkarība no relatīvajiem sociālajiem nosacījumiem, atklājas to nenozīmīgums. Atmostas pasaules vienotības apziņa, izpratne par pretējo aspektu mijiedarbību, identitāti un savstarpējo papildināšanos. Tiek sasniegta visas Realitātes universālā kompleksa izpratne. Bez pūlēm tiek sasniegta pastāvīga klātbūtnes apziņa.

Pasaule mums top par noslēpumaini ekstātisku erotisko spēli, kas vienlaicīgi sniedz visaptverošu prieku, kas rodas pats no sevis, dziļu harmoniju un atklājas kā aizraujošs noslēpums: visa realitātes aina parādās kā dzīva horeogrāfija, visa eksistence kļūst par dievišķu brīnumu, kurā pilnvērtīgi iekļaujas viss, ko agrāk uzskatījām par nesvarīgu, nenozīmīgu, bālu un ikdienišķu. Vienlaicīgi attīstās empātijas izjūta, kas ļauj mums, sasprindzinot apziņu, pat atrodoties lielā attālumā vienam no otra, sajust mūsu partnera vai citu cilvēku stāvokli ar visu iekšējo emociju un sajūtu bagātību, tāpat kā mēs sajustu paši sevi.

Pateicoties izsmalcinātu erotisko ekstāžu pārdzīvojumam, saasinās iekšējā redze un kļūst iespējams izšķirt apbrīnojami smalkas iekšējās un ārējās pasaules nianses, it kā mēs uz visu skatītos caur mikroskopu. Pieaug arī garšas uztvere. Viens no tantrisko mīlas spēļu aizraujošākajiem aspektiem ir ārkārtīgi smalkā smaržu izjūta: tantras māceklis atklāj, ka gaiss, ko viņš ieelpo satur tūkstošiem smaržu nianšu, un viņa nāsīs atklājas visa smaržu ekstātiskā bagātība.

Katrs dziļi juteklisks pieskāriens piesātinās ar noslēpumainu subtīlo enerģiju un vienlaicīgi rada fluīdu plūsmas sajūtu. Viens maigs pieskāriens pāraug simtos bioenerģijas sprādzienu, kas sniedz izsmalcinātu pulsējošu saldkaisles baudu, kura no pieskaršanās vietas lēni izplatās pa visu ķermeni līdz smadzenēm, kur ugunīgā ekstāzē eksplodē tūkstošiem gaismas punktu, radot maigu svētlaimes stāvoklī.

Tantriskās mīlēšanās veids dabiski atbrīvo un transformē milzīgu erotiskās enerģijas daudzumu, vienlaicīgi izsmalcinot apziņu un pārceļot to jaunā, augstākā līmenī. Parasts cilvēks, lai arī cik viņš būtu apveltīts no seksuālā viedokļa, un cik intensīvu un piepildītu seksuālo dzīvi viņš dzīvotu, pat aptuveni nespēj iedomāties, kādu erotisko stāvokļu intensitāti un dziļumu iespējams sasniegt pareizi praktizējot erotisko Tantra Jogu. Jebkuram inteliģentam cilvēkam kļūst saprotams, ka erotiskā Tantra Joga ir augstākā mīlestības forma starp pretējiem dzimumiem, un pret dzīvi kopumā. Erotiskā Tantra ir visstiprākais afrodiazaks un visiedarbīgākais paņēmiens, lai attīstītu apslēptās prāta psihiski mentālās spējas un apziņu.

Tantriskā Zinātne vienmēr ir bijusi un joprojām ir intensīvas pētniecības objekts, kas pieejams vienīgi nedaudziem garīgajiem meklētājiem, kas pārsnieguši zemāko pieeju fiziskajai mīlestībai un cilvēciskajām attiecībām, un kuri spēj cauri stingrajiem morāles noteikumiem un reliģiskajām viltus dogmām saskatīt patiesību.

Back to top