Mūsu skolas dibinātājs

Mūsu skolas dibinātājs

Organizācijas NATHA dibinātāji ir Rumānijas jogas skolas MISA pārstāvji. MISA ir dibinājis Gregorians Bivolaru (Grieg, izruna Grigs), kas pasniedza jogu tās plašā un dziļā nozīmē kopš 1971. gada. Par Grigu var teikt, ka viņš ir parealizēts tantriskais meistars. Pateicoties sasniegtam augstam garīgam līmenim, viņš ieguva atzinumu un augstu reputāciju starptautiskajās jogas organizācijās.

Gregorians Bivolaru (Grieg) ir dzimis 1952. gada 12. martā, Rumānijas laukos Tartašešti (Tărtăşeşti). Būdams vēl bērns, Grieg bieži redzēja sapni, kurā viņš redzēja sevī kā tibiešu jogu, kas ir sasniedzis augsto garīgo līmenī. Pateicoties šiem sapņiem, viņš atperējas dažādas jogas metodes, kuras saka izmantot un kuras ļoti ātri deva pārsteidzošus rezultātus. Skolas gados, un turpmāk arī licejā, lielāku daļu no sava laika Grieg pavadīja Buharesta bibliotēkās, lasot tūkstošiem fizikas, ķīmijas, alķīmijas, parapsiholoģijas, psihoanalīzes, medicīnas un seksoloģijas grāmatu. Pamazam viņš ir atklājis sev apburošu Austruma garīgumu un drīz jau pilnībā ir veltījis sevi jogas studēšanai un praktizēšanai.

Pateicoties pastiprinātām nodarbībām, pielietojot šīs metodes attiecībā uz sevi, viņam izdevās par ļoti īsu laiku sasniegt dažādas psiho-mentālas īpašības, kuras ir pieņemts uzskatīt par paranormāliem. Visi šie panākumi sasniedza kulmināciju, kad viņam bija 19 gadu, kā rezultāta viņš ir veicis izšķiro rāvienu un sasniedzis garīgas atmodas stāvokļi.

1971. gadā viņš pirmoreiz sāka pasniegt jogu. Kopš šī paša brīži speciālie dienesti sāka novērot viņu. To aizomas izraisīja viņa sarakste ar izcilo Rumānijas vēsturnieku, reliģiju pētnieku, filozofu un rakstnieku Mirča Eliade, kuru komunisti uzskatīja par „kopējo ienaidnieku” lielā mērā viņa intereses par Austrumu mistiku un jogas sistēmu dēļ. 1982. gadā toreizējais Rumānijas komunistiskais režīms aizliedza jogas kursus. Šīs liktenis gaidīja arī Austrumu cīņas mākslas un visas ezoteriskās vai garīgas prakses formas, par psiholoģijas fakultāte tika aizvērta. Tomēr Grieg turpināja slepeni pasniegt jogu. Čaušesku režīma laikā viņš vairākas reizes tika arestēts, un galu galā piespied kārtā internēts psihiatriskajā slimnīcā, jo vara viņu kontrolēt neavarēja, bet uzskatīja par bīstamu elementu (komunistiska režīma laikā nevēlamus inteliģences pārstāvjus pret kuriem grūti bija izvirzīt likumīgus apsūdzējumus, nereti ievietoja piespieddarba nometnēs vai psihiatriskajās slimnīcās).  

Pēc 1990. gada Rumānijas revolūcijas profesors Bivolaru atkal sāka atklāti pasniegt jogu. Pateicoties saviem garīgajiem sasniegumiem, 1990. gadā no Starptautiskas Himalājas Universitātes Višvaguru Joga viņš ir ieguvis „Jogas profesora” titulu, vēlāk ieguvis arī „Jogas profesora” sertifikātu no Kopējas Pasaules Akadēmijas Augsto Zinātņu Skolas (Francija).

Kad Čaušesku tika likvidēts 1990. gada janvārī, gregorians Bivolaru dibināja MISA, Garīgas Integrācijas Absolūtā Kustību, kuras mērķis bija Romānijas tautas garīguma līmeņa paaugstināšana, izplatot jogas zināšanas. MISA atvēra jogas kursus, kā arī sāka organizēt arī lekcijas par saistītām disciplīnām, tādām kā Kašmiras filozofija un Ajurveda (tradicionāla Indijas medicīna). Kā arī kustība sniedz ievērojamu ieguldījumu Romānijas tautas morālo un kultūras vērtību nostiprināšanā (skat. MISA oficiālu veb-saitu). Jogas kursi, kas sākumā tika atvērtas Buharestā, drīzumā izplātījās pa visu valsti. Kompetenti pasniedzēji tika sagatavoti Gregoriana Bivolaru vadībā. Pamatojoties uz jogas senajām zināšanām, kā arī uz paša bagātas pieredzes, viņam izdevās radīt labi izstrādātu un plašu integrālas jogas sistēmu.

Pateicoties savai efektivitātei šī sistēma līdzīgā vaidā tika ieviesta vairāk nekā 20 Eiropas, Ziemeļ un Dienvid Amerikas valstīs, Austrālijā. Tā tika radīta Starptautiskā Jogas un Meditācijas Federācija ATMAN. Šī organizācija apvieno garīgas kustības dažādās pasaulēs valstīs, kuru galvenais mērķis ir garīguma atmodināšana uz Zemes, pamata patiesību dziļāka izprašana, visas cilvēces pārorientācijas uz augstāku no cilvēka dzīves iespējamiem mērķiem – garīgo atbrīvošanos. Gregorians Bivolaru ir šīs federācijas garīgs skolotājs. Jogas skolā MISA šodien ir vairāk nekā 30000 studentu Rumānijā un ārzemēs.

Papildus pie jogas kursa, Grieg sāka strādāt arī daudzos citos virzienos, kas veicina pašizziņas attīstību. Viņš izstrādāja un ieviesa Romānijā piešķirot jaunu jēgu saskaņā ar modernas zinātnes viedokļi un saprotamākā formā uztveršanai cilvēkiem ar rietumu domāšanu – senas veselības aprūpes sistēmas, tādas ka Ajurveda (senas dabīgas medicīnas sistēma, kas tika attīstīta Indijā), fitoterapija (ārstēšanas ar zālēm), hromoterāpija (ārstēšana ar krāsu), helioterapija (ārstēšana ar sauli), kā arī seno ezoterisko folozofijas sistēmu, piemēram Kašmiras Šivaizma, pasniegšanu.

Pateicoties savai ārkārtīgai ziņkārībai un milzīgai pētnieka apetītei, viņam izdevas no jauna noformulēt no ezoteriska viedokļa mūsdienas psiholoģijas un socioloģijas aspektus, kā piemēram Enneagrammas studēšana. Viņš arī ir radījis milzīgu bibliotēku, kas satur vairāk nekā 30000 grāmatu par ezoteriskas, parapsiholoģijas, alķīmijas, austrumu filozofijas un jogas tēmām, kā arī par jaunākajiem fizikas, ķīmijas, bioloģijas, astronomijas, psiholoģijas tēmām un visu rietumu zinātni kopumā. Viņš arī atbalsta cilvēces seno sakrālo grāmatu studēšanu.

Nav vērts neievērot arī to personīgo ieguldījumu: 38 grāmatas, kas ir uzrakstītas, pārtulkotas un komentētas ar viņu, vairāk nekā 100 rakstu parāda augsto līmeni un pedagoģisko inspirāciju, kurus viņš ir izrādījis visas savas dzīves garumā (skat. publikāciju sarkstu).

Kaut gan Čaušesku ir sen pazudis no politiskas arēnas (no 1989. gada Ziemassvētkiem), sabiedrība daudzos tās izpausmēs ir paliekusi tāda, ka bija. Pašlaik vēl joprojām turpinās bieži cilvēku tiesību pārkāpumi attiecībā uz rumāņu jogiem un pašu Bivolaru, kuru rezultātā viņš ir aizbraucis uz Zviedriju, kur 2005 gadā ir dabūjis no zviedru valdības politiska bēgļa statūtu (skat. detaļas).

Back to top