Kas ir Joga?

Kas ir Joga?

Joga ir diezgan sarežģīta garīgā tradīcija, kurai ir vairāk nekā pieci tūkstoši gadu, tai ir ļoti bagāta literatūra un vispusīgs apjoms.

Joga - tas ir tas, ko tradicionāli sauc par "atbrīvošanās mācību". Mēs visi meklējam, vairāk vai mazāk apzināti, atbrīvošanos no ierobežotas koncepcijas par to, kas mēs esam, vai, pareizāk sakot, no tā, ko mēs parasti uzskatām, ka tie esam mēs. Parasti, mēs identificējam sevi ar mūsu fizisko ķermeni, ar mūsu prātu, ar mūsu īpašumiem vai attiecībām, apvienojot to vienkopus zem nosaukuma "mana dzīve". Šie psihiskie ieradumi ir tikai patiesības ēnas par mums pašiem, un tieši tie padziļina mūsu neziņu un gara tumsību.

Joga piedāvā dziļu pašanalīzi, kas rezultātā dod Patiesības izzināšanu. Mēs visi uzskatām, ka mēs pazīstam paši sevi, katrā gadījumā, kaut kādā mērā, taču vai tā nav vienkārši ilūzija? Ja mēs vismaz 50% apmērā pazītu sevi, kā jūs domājiet, vai mēs ciestu no dažādām problēmām darbā vai ģimenē? Tieši otrādi, mēs atklātu, ka esam nemirstīgi, ka esam ar augstāko apziņu un visvarenas būtnes, un atrastu mūžīgo laimes avotu.

Patiesa joga noliek mūs mūžīgo esamības un noslēpumainās personīgās mikrokosmiskās dabas jautājumu priekšā:

Kā dēļ un kāpēc esmu dzimis?
No kurienes es esmu?
Kāpēc es dzīvoju?
Kas notiks ar mani pēc nāves?
Kas es patiesībā esmu?

Joga sniedz iekšēju brīvību un sapratni par to, ka viss ir iespējams, kaut arī ne viss ir atļauts. Esot nemainošu likumu varā, visi mēs, kā cilvēciskas būtnes izjūtam bezspēcību pret ierobežojumiem un grūtībām mūsu dzīvē. Joga sniedz mums spēku un varenību, lai pārvarētu tās, vēl jo vairāk, lai pārvarētu cilvēka nosacītus stāvokļus un atklātu mūsu dievišķo dabu, mūsu Dievišķo Es (Dživatman).

Joga - tā ir zinātne par nemirstību, tās metodes ļauj pilnīgi apzināties cilvēciskās būtnes dažādus apslēptos aspektus, gudri pielietot visas mūsu esošās potenciālās spējas, lai novērstu šķēršļus, kas saistīti ar ierobežotu personību, lai iepazītu sevi dziļāk un sasniegtu nemirstību. Joga tiecas uz tiešu, neviltotu galīgās patiesības izzināšanu par cilvēku, par esamības būtību, par Visumu.

Joga ved uz ekstāzes stāvokli (samadhi). Šī vārda jēga, kura atrodama katras valodas leksikā, un bieži pielietota ikdienas sarunās, jogā ir daudz nozīmīgāka par ierasto izpratni un nozīmē stāvokli, pieejama tikai nedaudziem cilvēkiem. Pārdzīvot ekstāzi- nozīmē būt pilnīgā saskaņā ar Visuma svētīgajām enerģijām. Sasniedzot samadhi stāvokli, vai pilnīgu ekstāzi, jogam ir apstiprinājums par savu pilnību, kurā notiek neizsakāma viņa galīgās būtības saplūšana ar galīgo būtību universālajā Makrokosmosā, ar Dievu.

Back to top