Kursu uzbūve

Kursu uzbūve

Kursu uzbūve un apmācību metode

Nodarbības notiek reizi nedēļā. Katra nodarbība satur praktisko daļu (iepriekš izskaidrota vingrojuma kopējā izpilde) un teorētiskā daļa, kura sastāv no jauna vingrinājuma parādīšanas un izskaidrošanas, vai jauna informācija par dažādiem atzariem jogas sistēmā. Kurss ir aprēķināts uz apmācībām vairāku gadu garumā. Tādā veidā zināšanu un pieredzes apjoms, kurš var būt uzkrāts apmeklējot mūsu nodarbības, ir ļoti plašs, kas katram dod iespēju atklāt priekš sevis tos vingrinājumus un metodes, kuri vislabāk der viņa personīgajām īpatnībām. Teorētiskais materiāls, kas tiek pasniegts mūsu kursos, tiek izdalīts bezmaksas drukātā veidā pēc katras nodarbības, lai vēlāk varētu atgriezties pie tās dziļākas izpratnes.

Mūsu skolas ietvaros, pirmo reizi Eiropā apmācībai un apguvei kļuva pieejami noteikti materiāli, saturoši tradicionālus paņēmienus un zināšanas, kas Austrumos joprojām tiek turēti stingrā slepenībā. Šīs metodes piedāvātas ar cieņu un pilnā mērā saskan ar tradicionālo mācību dvēseli un tajā pašā laikā, tās traktējumi ir pieskaņoti mūsdienu Eiropas cilvēka mentalitātei un spējām. Vajadzības gadījumā tradicionālā informācija tiek paskaidrota no mūsdienu zinātnes viedokļa, un tādā veidā kļūst skaidrāka mūsu izpratnei.

Mūsu kursi ►

«Augstāk par tiem,kas nezina ,tie, kas uzzina vai izlasa.
Augstāk par tiem, kas uzzinājuši vai izlasījuši ir tie, kas atceras.
Augstāk par tiem, kas atceras, ir tie, kas saprot. 
Augstāk par tiem, kas saprot, ir tie, kas pielieto (praktizē). 
Augstāk par tiem, kas pielieto, ir tie, kas ir sasnieguši rezultātus. 
Augstāk par tiem, kas ir sasnieguši rezultātus, ir tie,
kas ir sasnieguši panākumus un ieguvuši pārdabiskas spējas. 
Taču augstāk par tiem, kas sasnieguši panākumus un ieguvuši pārdabiskas spējas,
atrodas tie, kas sasaistoties ar Absolūtu, gūst gudrību,
pateicoties kurai viss kļūst iespējams»

Tantra Sara

Back to top