JOGA, garīgās atbrīvotības metode

JOGA, garīgās atbrīvotības metode

Pa cik Austrumos, par dzīves mērķi ir pilnība un personības garīgā brieduma sasniegšana, kas ļauj cilvēkam izrauties no atdzimšanas un nāves cikla, kas dabiski, ka mācīti JOGI garīgās atbrīvotības metodē, kalpo par centrālo lomu.

Tik ārkārtējs sasniegums kā "Garīgā Atbrīvotība" var būt sasniegta tikai uz zināšanu pamata, agrāk iegūta pateicoties ļoti stingras metodoloģijas izmantošanai un kontrolei pār elementiem, no kuriem sastāv cilvēciskā būtība, it īpaši pār tiem, kuri pēc nāves pārveidojas (plāni ķermeņi), un kuri izgaist tikai pie beidzamās Atbrīvotības sasniegšanas, kad izdzīvo tikai attīrīts intelekts un absolūtā un beznosacījumu apziņa: "TĪRA PASTĀVĒŠANA – TĪRA APZIŅA – TĪRA DIEVIŠĶĪBA" (SAT-CIT-ANANDA).

Sasniedzot Garīgo Atbrīvotību, individuālā augstākā būtība ATMAN (mūsu neiznīcināmais augstākais ES) identificējas, ne izzūdot, ar visaugstāko principu PARAMATMAN, vai BRAHMAN (DIEVS). Kādi gan lai nebūtu mehānismi, kurus mēs palaižam darbībā ar dažādām JOGAS formām, visi tie bez izņēmuma ir virzīti uz viena augstākā mērķa sasniegšanu.

Back to top